Nasz sprzęt:

Warunki wypożyczenia sprzętu skiturowego:

– Cena liczona jest za 4-6 godzin zgodnie z cennikiem ogólnym,

– Kaucja liczona jest za każdy wypożyczony komplet sprzętu,

– Sprzęt wypożyczany jest za kaucją i na podstawie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem, przy czym jeden dokument klient dobrowolnie zostawia w wypożyczalni,

– Klient w momencie wypożyczenia podpisuje dokument, w którym oświadcza, że ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne uszkodzenia, zniszczenie zaginiecie sprzętu oraz że użytkowanie sprzętu będzie zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność.

Kaucja zwrotna wynosi 400 zł.